Privacy Policy

In deze Privacy Statement wordt verstaan onder:

‘Goudsmid Kristien Jacobs’,   gevestigd te Onder-den-Toren 8,  2800 Mechelen

ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0732.326.838.

‘Koper’: iedere natuurlijke persoon (B2C) of rechtspersoon (B2B) die met Goudsmid Kristien Jacobs in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

‘Producten’: het voorwerp van een of meerdere koopovereenkomsten.

‘Privacywet’: Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Goudsmid Kristien Jacobs hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens.
Goudsmid Kristien Jacobs zal uw gegevens uitsluitend gebruiken of aanwenden in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de andere relevante vigerende wettelijke voorschriften.

Wij kunnen uw persoonsgegevens (adres, mail, gsm-nr)  gebruiken om u te voorzien van informatieve nieuwsberichten over de werking, dienstverlening, nieuwe producten of diensten, toetreding van medewerkers, belangrijke nieuwsberichten in verband met uw sector, et cetera. Bij verkoop van oud goud wordt uw id kaart gekopieerd en deze gegevens worden 7 jaar bewaard bij de facturen in kader van de anti witwaswetgeving.   Goudsmid Kristien Jacobs heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden.  Wenst u geen berichten, emails meer te ontvangen van Goudsmid Kristien Jacobs kan u zich eenvoudig uitschrijven via mail: kristien@goudsmid-kristien.be met vraag uitschrijven mailinglijst en/of verwijder al mijn gegevens.

U heeft steeds een wettelijk recht om uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Goudsmid Kristien Jacobs verbindt er zich toe binnen de 5 werkdagen aan uw verzoek gevolg te geven.

Bij een bezoek aan de website van Goudsmid Kristien Jacobs worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Deze gegevens zijn: IP adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer u de website van Goudsmid Kristien Jacobs bezoekt verklaart u zich akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statische doeleinden zoals hierboven omschreven.

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt beveiligd (versleuteld) overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.